Nieuws en media
nl
nldebe
Renovatie en Onderhoud
van Industriële Daken en Gevels

Nieuws en Media

27 september 2016

Asbestsanering van uw bedrijfsdak: een gedwongen feit
 
Het is bekend dat in Nederland in 2024 het verbod op asbest in daken in gaat. Wat gebeurt er als een asbestdak er na 2024 niet af is gehaald?
Dan zal de Nederlandse Overheid zich beroepen op de Algemene wet bestuursrecht.
Via het bestuursrechtelijke sanctiemiddel van de last onder dwangsom kan de eigenaar worden gedwongen om tot sanering van het dak over te gaan.
 
Onder dwang 
De verantwoordelijkheid voor de naleving van het asbestdakenverbod ligt bij de eigenaar van de opstal. De bestuursrechtelijke handhaving ervan zal - enkele uitzonderingen daargelaten - doorgaans komen te liggen bij de gemeente waar de betreffende opstal is gelegen. 
Via het bestuursrechtelijke sanctiemiddel van de last onder dwangsom kan de eigenaar dan worden gedwongen om tot sanering van het dak over te gaan. Indien dat geen effect sorteert, kan de last onder bestuursdwang worden opgelegd, waarbij het bevoegde gezag uiteindelijk zelf tot verwijdering van het asbestdak kan overgaan, op kosten van de overtreder (in dit geval de eigenaar). (bron: asbestmagazine, september 2016)
 
Het is overigens nog steeds mogelijk om voor projecten op Nederlands grondgebied subsidie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan te vragen voor de sanering van uw asbestdak.

12 januari 2016

Tot 2020: 75 miljoen subsidiegeld voor asbestsanering in Nederland 

In Nederland kunnen de eigenaren van asbestdaken vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen voor renovatie. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu bekend gemaakt.

Met deze regeling hoopt de Nederlandse overheid de asbestsanering te versnellen, omdat vanaf 2024 asbestdaken verboden zullen zijn. Een eigenaar van een asbestdak is zelf verantwoordelijk voor het laten verwijderen van de asbest. Het verbod geldt voor asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten of dakleien. Door die buitenlucht kan asbest verweren en vrijkomen. Asbestmateriaal dat in de woning zit, zoals isolatiemateriaal onder de dakbedekking, wordt daarom niet verboden.

Verbod
Vanaf 1994 is het gebruik van asbest reeds verboden. In 2015 besloot het Nederlands kabinet dat vanaf 2024 geen asbest meer op de Nederlandse daken mag liggen. Nu is dit nog ongeveer 120 miljoen vierkante meter asbesthoudend dakmateriaal. 

Subsidievoorwaarden
De subsidie is voor daken met een oppervlakte van meer dan 35 vierkante meter. Zowel particulieren als bedrijven en instellingen kunnen die aanvragen. Per vierkante meter wordt er € 4,50 subsidie gegeven, met een maximum van € 25.000 per adres. 
Tot en met 2019 is minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. Het budget voor 2016 bedraagt 10 miljoen. Eigenaren van asbestdaken kunnen vanaf 4 januari 2016 subsidie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Een van de subsidievoorwaarden is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd en niet mogen zijn gestart voor 1 januari 2016. Verder geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

 

2 december 2015

Gratis inspectie: Duidelijk en direct inzicht in de staat van uw bedrijfsdak
Gratis service van Elegast: een geheel vrijblijvende inspectie van uw bedrijfsdak.
Als alles in orde is met uw dak, dan hoort u dat meteen.
Mocht er sprake zijn van achterstallig onderhoud, dan krijgt u van ons advies over een renovatie of de vervanging van het betreffende dak(deel).

Meer informatie over deze gratis dienst van Elegast leest u hier >>

 

Asbestdaken in Nederland verboden in 2024
Bron: Rijksoverheid.nl, maart 2015

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Dit betekent dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. Het verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

'We moeten dit risico serieus nemen en aanpakken. We moeten voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan asbestvezels. Recente branden waarbij asbestdeeltjes in woonwijken terechtkwamen, onderstrepen de noodzaak van een verbod', aldus de staatssecretaris. Het opruimen van die verspreide asbestdeeltjes zorgt bovendien voor hoge kosten.

Het verbod beperkt zich tot het asbesthoudend materiaal dat in contact staat met de buitenlucht, bijvoorbeeld in golfplaten en dakleien. 
Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest. 

 

23 oktober 2015

Onderhoud aan uw dak: broodnodig
Hellende daken en diens goten moeten onderhouden worden. Waterafvoeren moeten hun werk kunnen blijven verrichten. Dakconstructies kunnen bezwijken indien het water niet snel genoeg kan worden afgevoerd.
Bij problematiek door lekkage, ouderdom of stormschade wilt u als ondernemer het renovatiewerk snel, adequaat en zo goed mogelijk laten uitvoeren. Dakrenovator Elegast is wat dat betreft dé expert.
Vanzelfsprekend kunnen onze dakdekkers indien nodig direct de nodige reparaties, periodiek onderhoud of renovatie van uw dak en goten op de best mogelijke manier uitvoeren. We hebben alle kennis, disciplines en materialen zelf in huis, zodat alles in één hand blijft. Zonder dat u als ondernemer er omkijken naar heeft. >

29 september 2015

Snelheid en Flexibiliteit: daar staan we voor
Ruim  60.000 m2 golfplaten vervangen door geïsoleerde metalen sandwich dakpanelen in ca. 60 werkdagen. 
Een opdracht waarbij Elegast in haar element is. In overleg met de opdrachtgever is besloten om 6 dagen per week nieuwe daken te monteren. 
We opereren uitsluitend met een vast maar flexibel team dat - per project - op maat wordt samengesteld. Tijdens het verwijderen van een oud dak bouwen wij gelijktijdig het nieuwe dak terug.

Bekijk dit project in vogelvlucht>

 

10 september 2015

Elegast: one-stop-shopping
Elegast levert – in eigen beheer - integrale, turnkey projecten af. Totaaloplossingen waarin alle disciplines 100% op elkaar zijn afgestemd.
Elegast gebruikt hierbij alleen de beste en meest duurzame materialen voor haar gevels en daken. Daken en gevels zijn te belangrijk om te schipperen met de kwaliteit van het materiaal. Een langdurige garantie is bij ons dan ook ‘part of the deal’. >>

 

24 augustus 2015

Een Elegast dakrenovatie staat voor kwaliteit, duurzaamheid, milieu en rendabiliteit
Een dak wordt voortdurend blootgesteld aan pittige weersomstandigheden in zowel warme als koude temperaturen. EPDM heeft een elasticiteit van 400% waardoor deze bewegingen flink worden opgevangen.Het naadloze materiaal zorgt dat het dak geen zwakke plekken ontwikkelt. Daarom is het erg geschikt voor een groot oppervlak.
Het grootste voordeel van EPDM is dat het een enorm lange levensduur heeft. Prettig voor u, maar ook duurzaam voor het milieu, want het is uitstekend recyclebaar en makkelijk herbruikbaar. Systeem garantie van 10-20 jaar >

 

17 juli 2015

Snel en flexibel schakelen om in korte tijd grote projecten te realiseren

Elegast is in staat veel ‘handjes’ in te zetten. We kunnen dus snel en flexibel schakelen en in korte tijd grote projecten realiseren. We opereren uitsluitend met een vast maar flexibel team dat - per project - op maat wordt samengesteld. Daardoor kunnen we ook qua prijs zo concurrerend zijn.
Wij kunnen zo soepel werken omdat wij alle disciplines 100% in eigen hand houden. Kijk hier wat onze klanten hierover zeggen >

 

29 juni 2015
Dak- en gevelrenovatie doe je er niet ‘even bij’

We doen het er niet “even bij” zoals veel ‘nieuwbouw’-aannemers. Wij doen niets anders dan dak- en gevelrenovatie. Daarom kunnen wij ook de heel grote opdrachten aan die onze collega’s niet aankunnen of -durven. 
Ons procedé is door ervaring en kunde ontstaan en is uiteraard in overeenstemming met de heersende en lokale wetgeving. Naast renovatieprojecten worden we daarom ook ingeschakeld als het om nieuwbouw gaat >>

 

10  juni 2015
Renovatie zonder werkstagnatie: de methode van Elegast

Wanneer uw bedrijfsdak wordt ontmanteld, kan gelijktijdig uw nieuwe dak worden geplaatst. Elke dag zorgt Elegast voor een waterdichte afdekking voor de nacht, waardoor ontruiming vrijwel niet aan de orde hoeft te zijn. Onze werkwijze levert u de volgende voordelen op: lees meer >

 

29 mei 2015

De meerwaarde van FM Approval

FM Global is het grootste kennisinstituut ter wereld inzake schadepreventie. Wij van Elegast zijn ervaren in toepassingen van producten met FM Approval in zowel daken als gevels. Dit certificaat is een pré voor sommige verzekeraars. Lees meer>

 

11 mei 2015

Ademende golfplaten voor grote hellende dakoppervlakten

Het plaatsen van Eternit vezelcement golfplaten voor grotere industriële daken heeft grote voordelen: 
- ademend en dampdoorlatend materiaal, dus bijzonder geschikt voor werkplaatsen met een hogere luchtvochtigheid. 
- hoge resistentie tegen diverse agressieve stoffen; meer lezen >

 

23 april 2015
 
Neem geen risico als er sprake is van Asbest.

Ons gecertificeerde team asbestverwijdering werkt bij renovatie nauw samen met de montage-unit van de nieuwe dakbedekking. Deze werkwijze zorgt voor beperkte hinder. De veiligheid voor uw werknemers en bedrijf is gegarandeerd omdat wij volgens alle geldende richtlijnen werken >>

 

 

PUBLICATIES

VIDEO
Renovatie en nieuwbouw van industriële daken en bardage. Elegast kan (asbest-) daken dagelijks waterdicht vervangen door als totaaloplosser de volledige coördinatie van alle disciplines te verzorgen.

VIDEO
Deze video toont u de 60.000m2 tellende dakrenovatie bij firma van Hoorebeke Timber NV, uitgevoerd in de zomer van 2014.
"Wij kijken terug op een prettige en vlotte samenwerking met Elegast."
Benoit Strauven, General Manager van Hoorebeke Timber nv/sa

E-NEWS
Nieuwsbrief September 2014

ARTIKEL
Elegast Dak en Gevel op bouwkroniek, d.d. 07-11-2012 (pdf)

ARTIKEL
Ondernemers_ed.13.04.12.pdf, d.d. 13.04.2012 (pdf)

ARTIKEL
'Manager Magazine Vlaanderen', d.d. 30-3-2012 (pdf)

ARTIKEL
financieel economisch weekblad 'TRENDS', d.d. 23-2-2012 (pdf)

Han v Heertum:
Carlo Vercoulen:
Christian Kurtz: