Nieuws en media
nl
nldebe
Renovatie en Onderhoud
van Industriële Daken en Gevels

Wat houdt het versnelde asbestafbouwbeleid in?

04-09-2018 15:12

Dit beleid streeft naar een versnelling in de afbouw van alle asbesthoudende materialen binnen het Vlaamse Gewest. Op dit moment is er meer dan 3,7 miljoen ton asbesthoudend materiaal aanwezig in Vlaanderen. Denk hierbij aan scholen, bedrijven, land- en tuinbouw, maar ook huizen en nutsleidingen. Dit wil de Vlaamse Regering dan ook dringend aanpakken. Daarom is er een versneld asbestafbouwbeleid opgesteld wat ervoor moet zorgen dat Vlaanderen in de toekomst zo snel mogelijk asbestvrij is.

Vlaanderen in 2040 asbestvrij

Om in de toekomst asbestvrij te kunnen leven, is door de regering Het Asbestplan opgezet. Hierbij is de doelstelling om asbesthoudende materialen zoals daken- en gevelbekleding en overige niet-hechtgebonden toepassingen tegen 2034 te laten verwijderen. Tegen 2040 is het plan om alle andere asbestproducten die in slechte staat zijn vakkundig te laten verwijderen. De werkzaamheden voor alle overheidsgebouwen- en infrastructuur worden vanuit de overheid in gang gezet. Voor de andere gebouwen komt de Vlaamse Regering met nieuwe maatregelen wanneer de voortgang van de afbouw naar de mijlpalen 2034 en 2040 niet haalbaar zijn.

Hechtgebonden en niet hechtgebonden asbest

Uit recente onderzoeken komt naar voren dat zowel de aanwezigheid van niet-hechtgebonden als hechtgebonden asbesttoepassingen een groot risico kunnen vormen voor het leefmilieu, de gezondheid en het desbetreffende gebouw. Maar wat is nu precies het verschil?

  • Hechtgebonden asbest: in het dragermateriaal zijn de asbestvezels stevig verankerd. Zo lang het materiaal niet bewerkt of gesloopt wordt, komen er bijna tot geen vezels vrij.
  • Niet hechtgebonden asbest: denk hierbij aan asbestkoord of asbestisolatie. Hier zijn de vezels niet goed verankerd in het dragermateriaal waardoor ze sneller vrij kunnen komen en ingeademd worden, wat weer gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.

Gebouw groter dan 1000m³? Laat een sloopinventaris opstellen

Wanneer er asbest in een gebouw is geconstateerd dat geen woonfunctie heeft, zal het gebouw of een gedeelte gesloopt moeten worden. Gaat het om een gebouw met een volume groter dan 1000 m³? Houd er dan rekening mee dat het verplicht is om een sloopinventaris op te stellen. Hierin worden onder andere de EURAL-code, hoeveelheid asbest, plaats, benaming en verschijningsvorm genoemd. Meer informatie over het asbestafbouwbeleid vindt u op de website van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.

Han v Heertum:
Carlo Vercoulen:
Christian Kurtz: